Wyszukiwarka znalazła 4 wyniki(ów): dniu

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania

Biegli sądowi - projekt zmiany rozporządzenia!

... i usług, podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla danego rodzaju czynności w odrębnych przepisach, obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu. 3b. Przepis ust. 3a nie ma zastosowania do podatników, którzy zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...
przez Wojtek Nurek
17 Sie 2009, 11:32
 
Forum: Prawo a wycena nieruchomości
Temat: Biegli sądowi - projekt zmiany rozporządzenia!
Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 3128

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościam

... a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wysokość odszkodowania ustala się według stanu i wartości, w tym przeznaczenia, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, ...
przez Wojtek Nurek
17 Sie 2009, 10:12
 
Forum: Prawo a wycena nieruchomości
Temat: Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościam
Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 4963

Odszkodowanie musi być słuszne GP + komentarz

... Pełne odszkodowanie Projekt nowelizacji przewiduje, że, co do zasady, wysokość odszkodowania ustalana będzie według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację przedsięwzięcia drogowego przez organ pierwszej instancji oraz według jej wartości odtworzeniowej z ...
przez Wojtek Nurek
07 Sie 2009, 09:06
 
Forum: Polskie drogi
Temat: Odszkodowanie musi być słuszne GP + komentarz
Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 5095

§ 36 RozpWycena - WYCENA GRUNTÓW POD DROGI

... nieruchomości zgodnie z art. 154 ustawy bez uwzględnienia ustaleń decyzji. Nie uwzględnia się nakładów poniesionych na nieruchomości po dniu wydania decyzji. 2. W przypadku gdy dane z lokalnego i regionalnego rynku nieruchomości są niewystarczające do określenia wartości rynkowej zgodnie ...
przez Wojtek Nurek
09 Lip 2009, 17:09
 
Forum: Polskie drogi
Temat: § 36 RozpWycena - WYCENA GRUNTÓW POD DROGI
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 12789

Wróć do zaawansowanego wyszukiwania

cron